Ψήφισμα προς Γενικές Συνελεύσεις

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί προτεινόμενο ψήφισμα προς τις Γενικές Συνελεύσεις, για όποιον ενδιαφέρεται. Παρακαλούμε αν περάσει απο κάποια γενική συνέλευση να μας αποσταλλεί το επικυρωμένο ψήφισμα σε e-mail, ώστε να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε μελλοντικά και στο δικαστήριο. Επίσης αν είναι εφικτό να μας ενημερώνετε με κάποιο σχόλιο στο υπάρχον άρθρο απο ποιες γενικες συνελεύσεις έχει περάσει.

Το ψήφισμα σε μορφή .pdf.
Το ψήφισμα σε μορφή .odt για όσους θέλουν να κάνουν κάποια τροποποίηση. Μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε διάφορες μορφές.

1 Comment:

  1. Ποντος και Αριστερά said...
    Δείτε:

    "Κρατική τρομοκρατία στην Πτολεμαϊδα"

    http://pontosandaristera.wordpress.com/2009/01/09/prolemaida/

Post a Comment




 

Copyright 2006| Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger Beta by Blogcrowds.
No part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission.