Αύριο Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 18:00 στην Πτολεμαϊδα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στον Σύλλογο Κατά των Εξαρτήσεων (Κομνηνών 9, έναντι σκασιστικού συλλόγου) με θέμα “Κρατική Βία και Εμείς”. Η εκδήλωση είναι χωρισμένη στις εξής 4 ενότητες:
1)Ιστορική αναδρομή
2)Η απάντηση των κινημάτων
3)Ρόλος των μηχανισμών του κράτους (Αστυνομία, Μ.Μ.Ε., παρακράτος) και
4)Τρόπος οργάνωσης, το αύριο,
ενώ μετά το πέρας της συζήτησης θα ακολουθήσει προβολή ταινίας.

Επίσης, την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στις 12:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση-πορεία στην κεντρική πλατεία της πόλης.

0 Comments:

Post a Comment
 

Copyright 2006| Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger Beta by Blogcrowds.
No part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission.