Ποιοι Είμαστε

Το παρον δεν αποτελεί ολοκληρωμένο κείμενο αλλά μια σύντομη περιγραφή της ομάδας μας.

Οι "Πολίτες Στο Δρόμο" δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2008, έπειτα απο την ανάγκη να υπάρξει μια πολιτική ομάδα που να δραστηριοποιείται στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Μια πόλη με πολλά προβλήματα που αφορούν τόσο το σύνολο των ζητημάτων που προκύπτουν απο τη λειτουργία του καπιταλισμού ως του υπάρχοντος κυρίαρχου οικονομικού συστήματος και της σημερινής Κοινοβουλευτικής "Δημοκρατίας" όσο και τοπικά ζητήματα όπως η εκτεταμένη επιβάρρυνση του περιβάλλοντος που ωστόσο δεν πρέπει να απομονωθεί αλλά αντίθετα να αναλυθεί σε σχέση με τα συνολικότερα προβλήματα.

Οι αρχές λειτουργίας μας βασίζονται στην Αμεσοδημοκρατία, Αντιιεραρχία, Αυτοδιεύθυνση. Επιζητούμε την ακηδεμόνευτη και αδιαμεσολάβητη δράση σε συνεργασία με τον καθένα και την κάθε συλλογικότητα που λειτουργεί έχοντας ως βάση τις αντίστοιχες αρχές.

0 Comments:

Post a Comment
 

Copyright 2006| Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger Beta by Blogcrowds.
No part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission.